کارگاه آموزش والدین، اصول تربیتی پایدار

آدرس: اصفهان، اصفهان فلکه بزرگمهر، ابتدای خ بزرگمهر، سمت چپ خیابان، جنب مادی نیاصرم، مرکز مشاوره مهراز

شروع: یکشنبه 8 آذر 1394 ، ساعت 16:00

پایان: یکشنبه 8 آذر 1394 ، ساعت 17:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
کارگاه آموزش والدین، اصول تربیتی پایدار مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این کارگاه 7 جلسه یک ساعت و نیم است. یک شنبه های هر هفته ساعت 4 تا 5.30
07:00 1394/09/05 15

توضیحات

کارگاه اصول تربیتی پایدار به

بهبود ارتباط والد و کودک

کاهش تنش در خانه

افزایش حرف شنوی کودکان

و گسترش عزت نفس و استقلال کودکان میپردازد.

این کارگاه در 7 جلسه یک ساعت و نیم ارایه میشود، یکشنبه های هر هفته ساعت 4 تا 5.3٠