دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو(کارآفرینی نانو)

آدرس: البرز، کرج مرکز تربیت مربی کرج(کرج- بلوار مرکز تربیت مربی - سازمان فنی و حرفه ای کشور)

شروع: سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:00

پایان: پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 18:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
هزینه شرکت دانشجویان فناوری نانو در دوره سه روزه به همراه تمام امکانات رفاهی و اقامتی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
برگزاری کارگاه های: * تجاری سازی فناوری نانو * معرفی بوم کسب و کار * مباحث مالکیت فکری * جستجوی عملی پتنت * انتقال تجارب کارآفرینان موفق فناوری نانو
17:30 1394/12/24 80