دومین همایش ملی و سومین کارگاه آموزشی رادار نفوذی به زمین

آدرس: کرمان، کرمان استان کرمان، کرمان، دانشگاه شهید باهنر

شروع: چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ، ساعت 00:00

پایان: جمعه 17 اردیبهشت 1395 ، ساعت 00:00

توضیحات

سطح برگزاری : داخلی، ملی
نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان)، نیاز به ثبت نام و رزرو
برگزارکننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
اطلاعات تماس : 09038451701 نمابر: 03432121003 gpr@conf.uk.ac.ir
منبع ذکر رویداد : سایت دبیر خانه همایش( Gpr2016en.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx )
توضیحات بیشتر :

موضوعات:
1- کاربرد روش رادار نفوذی به زمین در معادن سنگ
ساختمانی
2- کاربرد روش جی پی آر در تعیین تاسیسات زیر سطحی
3-پیشرفت های جدید در سیستم های جی پی آر
4-روش های مدل سازی و تفسیر داده های جی پی آر
5-حوزه های مختلف کاربرد روش جی پی آر
توضیحات تکمیلی:
یرو استقبال متخصصین و اندیشمندان محترم از برگزاری "اولين کارگاه تخصصي رادار نفوذي به زمين" در ايران در ارديبهشت 1391، و "اولین همایش ملی و دومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین" در اردیبهشت 1393، همچنین نظر به دریافت تقاضاهای مکرر علاقه­ مندان، بخش مهندسي معدن "دومین همایش ملی و سومین کارگاه تخصصی رادار نفوذی به زمین" را در تاریخ 15-17 اردیبهشت ماه 1395 برگزار می­ کند. محور اصلی این همایش و به ویژه کارگاه های تخصصی آن، کاربرد روش GPR در مطالعات معادن سنگ ساختمانی و همچنین کاربرد روش GPR در آشکارسازی تاسیسات زیرسطحی است.
کارگاه های آموزشی این رویداد عبارتند از:
1- کاربرد روش GPR در معادن سنگ ساختمانی (به زبان انگلیسی، با ترجمه همزمان فارسی)
2- کاربرد GPR در تعیین تاسیسات زیرسطحی (به زبان انگلیسی، با ترجمه همزمان فارسی)
3- تعیین سرعت موج لرزه ای بر اساس آیین نامه 2800 جهت استفاده مهندسین ساختمان (به زبان فارسی)