روز جهاني آسم و آلرژی

آدرس: فارس، شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شروع: پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 ، ساعت 00:00

پایان: پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 ، ساعت 00:10

توضیحات

سطح برگزاری : خارجی، بین المللی
منبع ذکر رویداد : سایت رسمی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( relations.sums.ac.ir )
توضیحات بیشتر :

روز جهاني آسم با سازماندهي سازمان جهاني آسم (GINA) هر ساله 6 مي، مصادف با 17 ارديبهشت در راستاي همکاري با گروههاي مراقبت بهداشتي و مراقبين آسم در جهت افزايش آگاهي نسبت به آسم و بهبود وضعيت مراقبت از آسم در سراسر جهان معرفي شده است. اولين روز جهاني آسم در سال 1998 در بيش از 35 کشور دنيا تکريم شد، در حاليکه جلسه هماهنگي آن در بارسلون/ اسپانيا برگزار شد.