تور گلاب گیری کاشان، آبشار نیاسر + تور دشت لالهای واژگون

آدرس: اصفهان، کاشان

شروع: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:00

پایان: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 22:00

توضیحات

دو تور در یک روز
1: تور گلاب گیری کاشان،  ابشار نیاسر،شهر زیر زمینی نوش اباد، باغ فین کاشان
2: تور دشت لالهای واژگون و ابشار شیخ علی خان،چشمه دیمه

مورخ 95/2/10
حرکت برای کاشان: صبح ساعت6:00مرداویج خ فرایبورگ و 6:20 ترمینال کاوه و 6:45 شاهین شهر، برگشت ساعت 9 الی 10 شب اصفهان هستیم

مبلغ برای هر نفر 40/000هزار تومان
خدمات: مجوز،  بیمه،  لیدر،  صبحانه،  عصرانه،  ورودی اماکن تاریخی

حرکت برای دشت لالها صبح ساعت 6:00از ترمینال کاوه و 6:20 مرداویج خ فرایبورگ، برگشت ساعت 9 الی 10 شب اصفهان هستیم

مبلغ برای هر نفر 38/000 هزارتومان
خدمات:
مجوز،  بیمه،  لیدر،  صبحانه،  عصرانه

رزرو بلیط
 09137721786 سهرابی