تور پرهيجان رفتينگ در آبهاى خروشان ماركده

آدرس: اصفهان، کاشان

شروع: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 06:30

پایان: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 22:00

توضیحات

تور پرهيجان رفتينگ در آبهاى خروشان ماركده و بازديد از سرچشمه و روستاى گرجى نشين افوس و سد آغچه

جمعه : 10 ارديبهشت

هزينه: فقط 53000تومان
(هزينه ى رفتينگ به عهده ى مسافر ميباشد.)

 

تور كاشان و آبشار زيباى نياسر
      به همراه يك سورپرايز ويژه