تور یک روزه گلاب گیری

آدرس: اصفهان، کاشان

شروع: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 08:00

پایان: جمعه 10 اردیبهشت 1395 ، ساعت 10:00

توضیحات

سفرنامه
➖باغ وحمام فین
➖گلابگیری
➖آبشارنیاسر
➖مزارسهراب سپهری
➖به همراه یک سورپرایز...