آزمون پرورشی

شروع: پنجشنبه 1 مهر 1395 ، ساعت 17:00

پایان: چهارشنبه 31 خرداد 1396 ، ساعت 19:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده قیمت(ت)
نمایشگاه صنایع دستی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
18:00 1396/03/31 20 5,000