مسابقه اسکیس طراحی ایستگاه های شارژ موتور های برقی

شروع: جمعه 3 دی 1395 ، ساعت 12:00

پایان: دوشنبه 20 دی 1395 ، ساعت 14:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده قیمت(ت)
بلیتی برای نمایش وجود ندارد