دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی و علوم دامی

شروع: سه شنبه 9 خرداد 1396 ، ساعت 08:00

پایان: سه شنبه 9 خرداد 1396 ، ساعت 21:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده قیمت(ت)
بلیتی برای نمایش وجود ندارد