اولین نفری باشید که از رویداد های جدید با خبر می شوید

کارآفرینئ خانگی(کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی)

پنجشنبه 30 دی 1395، از ساعت 13:00 تا 17:00


بلیت های این رویداد:

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده قیمت(ت)
بلیتی برای نمایش وجود ندارد
ثبت نام در رویداد

برگزار کنندهاضافه کردن رویداد به تقویم شما 2017-01-19 13:00:00 2017-01-19 17:00:00 Asia/Tehran کارآفرینئ خانگی(کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی) پنجشنبه 30 دی 1395، از ساعت 13:00 تا 17:00 مشخص نشده وحید سعدی