دیجیتال مارکتینگ (فروش اینترنتی)

آدرس: مازندران، بابل بابل- روبروی آموزش پرورش سابق-مجتمع فنی دیباگران

شروع: دوشنبه 18 دی 1396 ، ساعت 09:00

پایان: سه شنبه 19 دی 1396 ، ساعت 15:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیت برای اعضای ویژه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
18:00 1396/10/17