سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی

شروع: یکشنبه 29 مهر 1397 ، ساعت 08:00

پایان: یکشنبه 29 مهر 1397 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیط ویژه بانوان کارآفرین مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
23:30 1397/07/15
بلیط ویژه اعضای VIP مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1397/07/15
بلیط ویژه حامیان همراه با خدمات ویژه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
حمایتی قیمت دار
23:30 1397/07/20
بلیط حامیان VIP همراه با خدمات ویژه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
حمایتی قیمت متغییر
23:30 1397/07/20