کمپین سلامت " اعداد خود را بدانید "

آدرس: اصفهان، اصفهان باغ غدیر

شروع: چهارشنبه 9 خرداد 1397 ، ساعت 19:00

پایان: جمعه 11 خرداد 1397 ، ساعت 22:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
کمپین سلامت " اعداد خود را بدانید " مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
00:00 1397/03/08
نوع : #کمپین