درب اتوماتیک با مشارکت کاریابی کارستان دوره های ویژه خود اشتغالی

آدرس: اصفهان، فولاد شهر فولادشهر

شروع: چهارشنبه 6 تیر 1397 ، ساعت 01:00

پایان: دوشنبه 30 مهر 1397 ، ساعت 23:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
درب اتوماتیک با مشارکت کاریابی کارستان دوره های ویژه خود اشتغالی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
23:30 1397/07/30

توضیحات

درب اتوماتیک
با مشارکت کاریابی کارستان
دوره های ویژه خود اشتغالی

دسته بندی : #آموزشی نوع : #کلاس