دزدگیر خودرو با مشارکت کاریابی کارستان دوره های ویژه خود اشتغالی

آدرس: اصفهان، فولاد شهر فولادشهر

شروع: چهارشنبه 6 تیر 1397 ، ساعت 01:00

پایان: دوشنبه 30 مهر 1397 ، ساعت 23:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
دزدگیر خودرو با مشارکت کاریابی کارستان دوره های ویژه خود اشتغالی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
دزدگیر خودرو
با مشارکت کاریابی کارستان
دوره های ویژه خود اشتغالی
23:30 1397/07/30

توضیحات

دزدگیر خودرو
با مشارکت کاریابی کارستان
دوره های ویژه خود اشتغالی

دسته بندی : #آموزشی نوع : #کلاس