اعلان سرقت با مشارکت کاریابی کارستان دوره های ویژه خود اشتغالی

آدرس: اصفهان، فولاد شهر فولادشهر

شروع: چهارشنبه 6 تیر 1397 ، ساعت 01:00

پایان: دوشنبه 30 مهر 1397 ، ساعت 23:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
اعلان سرقت با مشارکت کاریابی کارستان دوره های ویژه خود اشتغالی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
اعلان سرقت
با مشارکت کاریابی کارستان
دوره های ویژه خود اشتغالی
23:30 1397/07/30

توضیحات

اعلان سرقت
با مشارکت کاریابی کارستان
دوره های ویژه خود اشتغالی

دسته بندی : #آموزشی نوع : #کلاس برچسب ها : #آموزش-اشتغال-مهارت