نشست آشنایی با کشت تلفیقی گل محمدی و زعفران

آدرس: سمنان، شاهرود بلوار دانشگاه، جنب دانشکده علوم قرآنی، پارک علم و فناوری استان سمنان، ساختمان معاونت فناوری و نوآوری، دفتر مزرعه کارآفرینی

شروع: پنجشنبه 27 دی 1397 ، ساعت 16:00

پایان: پنجشنبه 27 دی 1397 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
نشست آشنایی با کشت تلفیقی گل محمدی و زعفران رایگان ---