پیمایش دره چشمه بی نظیر

شروع: جمعه 28 دی 1397 ، ساعت 07:00

پایان: جمعه 28 دی 1397 ، ساعت 15:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیط رایگان پیمایش دره چشمه بی نظیر (منطقه لاوی خمینی شهر) لطفا قبل از ثبت نام با سرپرست برنامه هماهنگی های لازم را به عمل آورید

09130100610 آرش باقری
---