آموزش (آنلاین ) مبتدی داکینگ ملکولی Ducking & Design Drug

بهارستان

شروع: جمعه 26 اردیبهشت 1399 ، ساعت 10:00

پایان: جمعه 26 اردیبهشت 1399 ، ساعت 14:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
هزینه گواهی مجزا است مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1399/02/26

توضیحات

کمیته پژوهش اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان  در راستای ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای تمامی دانشجویان کشور برگزار می کند. 

مقدمه ای بر داکینگ مولکولی و اهمیت آن
آشنایی با بانک های داده پروتئین RCSB
 آشنایی با بانک داده های دارو و مواد چون PUBCHEM, ZINC15, DRUG BANK, 
آماده سازی فایل مربوط به لیگاند(دارو) به منظور انجام داکینگ
 آماده سازی فایل مربوط به پروتئین به منظور انجام داکینگ
انجام تنظیمات مربوطه برای اضافه کردن هیدروژن و بار 
انجام تنظیمات مربوط به Grid Box
گذاشتن run  ، مشاهده فایل های خروجی ، آنالیز و بررسی فایل خروجی با استفاده از نرم افزار Discovery studio
انجام داکینگ HIV با لیگاندXK263 با نرم افزار Argus lab

کاربردی در رشته های:
نانو، شیمی، دارو سازی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، بیولوژی، بیو فیزیک، بیوانفورماتیک، نانوفناوری، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علوم ازمایشگاهی، ژنتیک و....

! 10 درصد تخفیف برای شرکت کنندگان مسابقات ملی نانو !

با سپاس از همراهی شما 
نخعی 
کمیته پژوهش اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو ایران