کلاس آموزشی استاد فرامرز باب الحوائجی

آدرس: قزوین، قزوین

شروع: دوشنبه 15 مرداد 1397 ، ساعت 00:30

پایان: سه شنبه 16 مرداد 1397 ، ساعت 23:30

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
آموزش سواری مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/05/16
تربیت اسب مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/05/16
دسته بندی : #آموزشی نوع : #کلاس