نهمین دوره مسابقات پرش با اسب استان قزوین

آدرس: قزوین، قزوین باشگاه سوارکاری سروش

شروع: جمعه 24 اسفند 1397 ، ساعت 09:30

پایان: جمعه 24 اسفند 1397 ، ساعت 16:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
رده تشویقی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/12/23
رده مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/12/23
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/12/23
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/12/23
رده آزاد مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/12/23
رده D1 بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/12/23
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه