کارگاه آموزشی مربیگری و داوری ایروبیک ژیمناستیک

آدرس: مازندران، ساری مجتمع داراب

شروع: جمعه 9 شهریور 1397 ، ساعت 08:00

پایان: جمعه 9 شهریور 1397 ، ساعت 18:00

ثبت نام های این رویداد

نام ثبت نام توضیحات مهلت ثبت نام
کارگاه آموزشی ایروبیک ژیمناستیک مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1397/06/09

توضیحات

کارگاه آموزشی مربیگری و داوری ایروبیک ژیمناستیک

دسته بندی : #ورزشی نوع : #کارگاه