چهاردهمین مسابقه پرش با اسب استان فارس

آدرس: فارس، زرقان زرقان دودج باشگاه سوارکاری دشت بهشت

شروع: جمعه 14 مهر 1396 ، ساعت 10:00

پایان: جمعه 14 مهر 1396 ، ساعت 13:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1396/07/12 45
رده اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1396/07/12 46
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1396/07/12 46
open مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1396/07/12 41
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1396/07/12 50
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1396/07/12 45
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه