ماراتون استارتاپی

آدرس: خراسان رضوی، مشهد دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

شروع: چهارشنبه 26 آبان 1395 ، ساعت 15:00

پایان: جمعه 28 آبان 1395 ، ساعت 20:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیتی برای نمایش وجود ندارد

توضیحات

ماراتون استارتاپی

26 تا 28 آبان ماه 95

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی

 

توضیحات تکمیلی در سایت رویداد:

www.Hamayesh.top

 

بلیت شرکت در مسابقه به اتمام رسید