ثبت نام غرفه اعصاب و روان "جمعه های بدون قلیان"

شروع: جمعه 31 شهریور 1396 ، ساعت 15:30

پایان: جمعه 31 شهریور 1396 ، ساعت 20:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
ثبت نام غرفه اعصاب و روان "جمعه های بدون قلیان" مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
00:00 1396/06/30 3