همایش راهی به سوی آینده "سفیران آگاهی"

آدرس: اصفهان، فریدن منطقه فریدن، شهرستان چادگان

شروع: جمعه 17 شهریور 1396 ، ساعت 13:00

پایان: جمعه 24 شهریور 1396 ، ساعت 23:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
همایش راهی به سوی آینده "سفیران آگاهی" مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
23:30 1396/06/13 78
دسته بندی : #خیریه نوع : #خیریه