کلاس آموزشی آلتیوم

آدرس: اصفهان، اصفهان دانشگاه اصفهان - ساختمان فنی قدیم

شروع: دوشنبه 10 اسفند 1394 ، ساعت 12:00

پایان: سه شنبه 18 اسفند 1394 ، ساعت 14:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
دانشجویان دانشگاه اصفهان(زودهنگام - فقط 10 نفر) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این بلیط فقط برای 10 نفر ابتدایی از دانشجویان دانشگاه اصفهان است.
05:30 1394/12/10
دانشجویان دانشگاه اصفهان(دیرهنگام) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:59 1394/12/10
شرکت کنندگان خارج دانشگاه اصفهان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
این بلیط برای شرکت کنندگانی است که در دانشگاه اصفهان نیستند. با توجه به کمبود ظرفیت فقط 10 نفر خارج از دانشگاه اصفهان میتوانند در این دوره ارزشمند شرکت نمایند.
05:00 1394/12/10

توضیحات

مدت دوره: 

6 ساعت معادل 4 جلسه کلاس

اهداف دوره:

آموزش نرم افزار طراحی مدارهای چاپی (PCB)

 

محتوای دوره:

1- آشنایی با توانایی های نرم افزار آلتیوم و کاربرد های آن در طراحی مدارهای الکترونیکی

2- آشنایی با محیط و قابلیت های بخش طراحی نقشه فنی یا شماتیک نرم افزار

3- آشنایی با محیط و قابلیت های بخش طراحی مدار چاپی یا PCB

4- آشنایی با محیط و اصول ساخت قطعه جدید در کتابخانه های شماتیک و مدار چاپی

5- آموزش مراحل آماده سازی نقشه شماتیک به منظور انتقال اطلاعات نقشه از محیط شماتیک به محیط مدار چاپی

6- بررسی  و حل نمونه مثال هایی در نحوه اجرای قواعد عنوان شده

7- معرفی و ارائه منابع مختلف آموزشی در زمینه طراحی مدارهای چاپی و قوانین مطرح شده در طول دوره

8- ارائه کتابخانه های مورد نیاز در طراحی شماتیک و مدار چاپی

9- ارائه جداول استانداردهای مربوط به قطر تراک ها و اندازه پدها و . . .

10- معرفی توانایی های خاص برنامه در رابطه با طراحی نقشه های شماتیک و بردهای مدار چاپی شامل مشاهده سه بعدی 3D و . . .