جشن های ایرانی

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای خیابان سیدعلیخان، کافه کتاب مرکزی

شروع: پنجشنبه 24 اسفند 1396 ، ساعت 16:00

پایان: پنجشنبه 24 اسفند 1396 ، ساعت 18:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیت زودهنگام مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1396/12/20
آزاد مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1396/12/23
دانشجویان و پژوهشگران گردشگری مهلت ثبت نام به پایان رسید!
کد 60% تخفیف برای دانشجویان

برای دریافت کد تخفیف لطفا تصویر کارت دانشجویی خود را به همراه شماره تماس برای ایمیل office@isfahaninfo.com ارسال نمایید
23:30 1396/12/23
راهنمایان تور مهلت ثبت نام به پایان رسید!
کد 80% تخفیف برای راهنمایان تور

برای دریافت کد تخفیف لطفا تصویر کارت راهنمای خود را به همراه شماره تماس برای ایمیل office@isfahaninfo.com ارسال نمایید
23:30 1396/12/23

توضیحات

نیاکان ما جشنهای میهنی خود را همواره و با همبستگی شگفتی در طول سال و بنا به مناسبت های مختلف برگزار می کردند. جشن هایی که معمولا در احترام به طبیعت و با انگیزه پاسداری از آن به پا می شد و به تعبیر دیگر زمان اجرای اغلب آن ها با تقویم طبیعت منطبق بود... این جشن ها از جمله مهمترین نمودهای فرهنگی هر قوم و ملتی هستند که به نوعی نشانگر ژرفای میراث فرهنگی آن ملت می باشند. 
ما ایرانیان به سبب داشتن تاریخ و تمدنی کهن، وارث فرهنگی ژرف و متنوع هستیم که در دامن خود جشن ها و آیین های بسیاری را پرورانده که جشن باستانی نوروز یکی از آن هاست. با این حال قالیچه پر نقش و نگار جشنهای ایرانی در ذهن ما ایرانیان به مرور رنگ باخته و به نوعی فراموش شده است. بنابراین؛ شایسته است هویتمان را بیشتر شناخته و شایسته تر آن که در شناساندن و گسترش فرهنگ ایرانی واحیای این قسم آیین های فراموش شده قدمی برداریم تا مبادا فرزندان ایران زمین آنچه که میراث دارش هستند را ندانسته از دیگران وام بگیرند...