کارگاه آموزش زبان بدن در کسب و کار

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان ، میدان آزادی ، دانشگاه اصفهان مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

شروع: چهارشنبه 18 بهمن 1396 ، ساعت 15:00

پایان: چهارشنبه 18 بهمن 1396 ، ساعت 18:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
بلیط عادی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
00:00 1396/11/17
بلیط ویژه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
حمایتی قیمت دار
15:00 1396/11/18

توضیحات

سلسله کارگاه های علمی-کاربردی "موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی"

کارگاه آموزش زبان بدن

 

*با حضور استاد امین ترابی

مدرس دوره های زبان بدن مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان مدرس کارگاه های اصول و فنون مذاکره مرکز کار آفرینی دانشگاه اصفهان مدرس دوره های سخنرانی و فن بیان مرکز کار آفرینی دانشگاه اصفهان رئیس هیئت مدیره شرکت فکرکده امین ایرانیان