فراخوان لیدرشیپ بازدید دانش آموزی "کانون جهاد علمی"

آدرس: اصفهان، اصفهان

شروع: یکشنبه 8 بهمن 1396 ، ساعت 08:00

پایان: دوشنبه 9 بهمن 1396 ، ساعت 15:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
فراخوان لیدرشیپ بازدید دانش آموزی "کانون جهاد علمی" مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
22:30 1396/11/05