کارگاه بوم و مدل کسب و کار

آدرس: اصفهان، اصفهان میدان فیض، طبقه دوم ساختمان اداری اتاق بازرگانی اصفهان

شروع: شنبه 15 اسفند 1394 ، ساعت 16:00

پایان: شنبه 15 اسفند 1394 ، ساعت 18:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
عادی قیمت دار --- 50

توضیحات

بوم مدل کسب وکار Business Model Canvas
ابزاری  تک صفحه ایی ( بوم ) است که می توان اجزاء یک استارتاپ ( و یا کسب وکار ) را در 9 بخش آن ترسیم کرد.
بوم مدل کسب کار یک زبان مشترک برای ارتباط افراد و ترسیم افکار و جمع بندی نظرات می باشد.
مطلب  بوم مدل کسب و کار و اصول اولیه ستارتاپها را مطالعه کنید.
برای آگاهی بیشتر ویدئو های  قسمت های مختلف بوم  و همچنین اسلاید های  بوم مدل کسب و کار و بالا خره این بوم … و مبانی طراحی مدل …. را می توانید ببینید.


بوم مدل کسب و کار چیست؟