جشنواره بانوان کارآفرین برتر ایرانی

آدرس: هرمزگان، کیش مکان دایمی همایشهای بین المللی کیش

شروع: سه شنبه 10 اسفند 1395 ، ساعت 08:00

پایان: سه شنبه 10 اسفند 1395 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
بلیت عادی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
00:00 1395/12/10 600

توضیحات

مهلت ثبت نام 20 بهمن95

مهلت تکمیل مدارک 25 بهمن95

شماره تماس   03136701031 داخلی 149 و 143