کلاس های برنامه نویسی و آموزش رایانه صباسا

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان - خیابان جی - چهار راه اریسون - انتهای خیابان توحید - نبش میدان برج - ساختمان برج (پلاک 121) - طبقه سوم

شروع: یکشنبه 31 تیر 1397 ، ساعت 18:00

پایان: دوشنبه 30 مهر 1397 ، ساعت 20:30

زمان باقیمانده تا شروع رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام قیمت
آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (مقدماتی) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
--- 150,000 تومان
آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (پیشرفته) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
--- 150,000 تومان
آموزش زبان برنامه نویسی C# (مقدماتی) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
--- 150,000 تومان
آموزش زبان برنامه نویسی C# (پیشرفته) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است.پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
--- 150,000 تومان
آموزش مدیریت پروژه و مدیریت تیم در نرم افزار ایران سمین این دوره شامل 5 جلسه حضوری است.پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید.
--- 100,000 تومان
آموزش ورژن کنترل در نرم افزار subversion این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 100,000 تومان
آموزش برنامه نویسی برای کینکت این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 300,000 تومان
آموزش وب و نحوه ایجاد وبسایت این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 100,000 تومان
آموزش بیت کوین و رمزین پول ها این دوره شامل 5 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 100,000 تومان
آموزش پردازش تصویر این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 500,000 تومان
آموزش نرم افزار Matlab این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 150,000 تومان
آموزش شبکه عصبی این دوره شامل 10جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 300,000 تومان
آموزش BPMS و ADF این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 150,000 تومان
آموزش زبان برنامه نویسی Java (مقدماتی) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 150,000 تومان
آموزش زبان برنامه نویسی Java (پیشرفته) این دوره شامل 15 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 150,000 تومان
آموزش کار با ویندوز مقدماتی این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 100,000 تومان
آموزش کار با Word، Excel و Powerpoint این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 100,000 تومان
آموزش کار با اینترنت و Firefox این دوره شامل 10 جلسه حضوری است. پس از تکمیل فرایند ثبت نام در این سایت، با شماره تلفن 03135218075 (ساعت اداری) برای پیگیری ثبت نام خود تماس بگیرید. --- 100,000 تومان

توضیحات

کلاسهای برنامه نویسی و رایانه تابستان 1397

(پیش نیاز جزیره آموکار)

تلفن:

09364239574

 

شرکت صبا سامانه آپادانا در جهت تربیت نیروهای مستعد مورد نیاز خود و ایذه های آموکار،

کلاس های آموزشی زیر را برگزار می کند:

 

- نصب و راه اندازی ویندوز، لینوکس و نرم افزارهای کابردی برای افراد و شرکت ها

- آموزش زبان برنامه نویسی دلفی (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش زبان برنامه نویسی C# (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش مدیریت پروژه و مدیریت تیم در نرم افزار ایران سمین (5 جلسه)

- آموزش ورژن کنترل در نرم افزار subversion (5 جلسه)

- آموزش برنامه نویسی برای کینکت (5 جلسه)

- آموزش وب و نحوه ایجاد وبسایت (5 جلسه)

- آموزش بیت کوین و رمزین پول ها (5 جلسه)

- آموزش پردازش تصویر (15 جلسه)

- آموزش نرم افزار Matlab (15 جلسه)

- آموزش شبکه عصبی (10 جلسه)

- آموزش BPMS و  ADF (15 جلسه)

- آموزش زبان برنامه نویسی Java (مقدماتی - پیشرفته) (15 جلسه)

- آموزش کار با ویندوز مقدماتی (10 جلسه)

- آموزش کار با Word، Excel و Powerpoint (10 جلسه)

- آموزش کار با اینترنت و Firefox (10 جلسه)