اولین مسابقه درساژ هیأت سوارکاری استان اصفهان در سال94

آدرس: اصفهان، اصفهان ارغوانیه، باشگاه سوارکاری اصفهان

شروع: جمعه 6 آذر 1394 ، ساعت 09:00

پایان: جمعه 6 آذر 1394 ، ساعت 18:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده پیشگام قیمت دار --- 24

توضیحات

رده پیشتاز

دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #درساژ #سوارکاری