همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیکی

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان، خیابان جی، مجموعه فرهنگی شهروند

شروع: چهارشنبه 7 بهمن 1394 ، ساعت 08:00

پایان: چهارشنبه 7 بهمن 1394 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
همایش تخصصی بهبود و توسعه پایدار کسب‌و‌کارهای الکترونیکی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1394/11/06

توضیحات

با توجه به اهمیت و جایگاه کسب و کارهای الکترونیکی و حرکت سریع و گسترده فضای کسب و کار به سمت این حوزه، مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با شعار آموزش اثربخش کلید تحول کسب و کارها، اقدام به طراحی و اجرای ” همایش تخصصی بهبود و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی مورخ 7 بهمن ماه 1394 در شهر اصفهان نموده است.

شرکت کنندگان در این همایش توانایی ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کار الکترونیکی خود را خواهند یافت.
وب سایت همایش