بیست و سومین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال 1397

باشگاه سوارکاری اصفهان(خوراسگان)

شروع: جمعه 28 دی 1397 ، ساعت 09:30

پایان: جمعه 28 دی 1397 ، ساعت 18:00

زمان باقیمانده تا شروع رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام قیمت
مبتدی زیر 18 سال مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1397/10/20 80,000 تومان
مبتدی بالای 18 سال مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1397/10/20 80,000 تومان
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1397/10/20 80,000 تومان
D1 بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1397/10/20 105,000 تومان
آزمون ورودی سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1397/10/20 60,000 تومان

توضیحات

هیات سوارکاری استان اصفهان
بیست و سومین مسابقه پرش با اسب

جمعه 28 دی ماه 1397 
باشگاه سوارکاری اصفهان

1-رده مبتدی زیر 18 سال
2-رده مبتدی بالای 18 سال
3-رده E
4-رده D1 بزرگسالان (105-115)
    دشواری تدریجی
5-آزمون ورودی سوار مبتدی
   
بازدید مسیر رده های مبتدی 9:30
ورود اولین سوارکار ساعت 10:00

*مهلت ثبت نام حداکثر تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 97/10/27 فقط از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان و بعد از آن در محل مسابقه بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.

        www.esfahanhorse.com