مدیریت راهبردی کسب و کار

آدرس: اصفهان، اصفهان میدان فیض، سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان

شروع: پنجشنبه 6 اسفند 1394 ، ساعت 16:00

پایان: پنجشنبه 6 اسفند 1394 ، ساعت 20:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
بلیت زودهنگام با 20% تخفیف تا 2 اسفند مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1394/12/02 103
بلیت دیرهنگام بعد از تاریخ 2 اسفند بدون تخفیف 20 درصدی ظرفیت تمام شد!
قیمت دار
17:00 1394/12/05 0

توضیحات

برای شرکت کنندگان در سمینار گواهی حضور با تایید موسسه فن آوران حکیم و اتاق بازرگانی اصفهان صادر می شود.

دسته بندی : #آموزشی نوع : #سمینار برچسب ها : #کسب و کار