دومین رویداد (درساژ) هیات سواکاری استان قزوین در سال 1397

آدرس: قزوین، قزوین باشگاه سوارکاری ژاله

شروع: جمعه 14 اردیبهشت 1397 ، ساعت 09:00

پایان: جمعه 14 اردیبهشت 1397 ، ساعت 13:30

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
دومین رویداد (درساژ) هیات سواکاری استان قزوین در سال 1397 مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
20:00 1397/02/13
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه