اولین رویداد پرش با اسب استان قزوین سال 1398

آدرس: قزوین، قزوین باشگاه سوارکاری سروش

شروع: پنجشنبه 22 فروردین 1398 ، ساعت 14:00

پایان: پنجشنبه 22 فروردین 1398 ، ساعت 20:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
رده تشویقی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:00 1398/01/22
رده مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1398/01/22
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1398/01/22
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1398/01/22
رده جوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1398/01/22
رده آزاد مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1398/01/22
رده بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1398/01/22
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه