کارگاه آموزشی اصول تغذیه اسب

آدرس: قزوین، قزوین سالن جلسات باشگاه الغدیر

شروع: پنجشنبه 16 آذر 1396 ، ساعت 09:00

پایان: پنجشنبه 16 آذر 1396 ، ساعت 17:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
ثبت نام کارگاه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
23:30 1396/09/15 187
دسته بندی : #آموزشی #ورزشی نوع : #کارگاه