ششمین هفته مسابقات سوارکاری هییت سوارکاری استان همدان

آدرس: همدان، همدان همدان - بلوار فرودگاه-جنب محل جدید سایت نمایشگاه بین المللی همدان- مجموعه سوارکاری و پرورش اسب اکباتان

شروع: پنجشنبه 13 خرداد 1395 ، ساعت 15:00

پایان: پنجشنبه 13 خرداد 1395 ، ساعت 19:30

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
اسب و سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1395/03/13
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1395/03/13
نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1395/03/13
نوجوان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1395/03/13
مالکین مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:30 1395/03/13
اسبهای زایچه ایران مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1395/03/13
Dبزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:00 1395/03/13

توضیحات

رده های برگزاری اسب و سوار مبتدینونهالان و نوجوانان با ارتفاع 105-110 مالکین غیر حرفه ایی با ارتفاع 110-105اسبهای زایچه ایران ارتفاع 115رده Dآزاد با ارتفاع 120وجه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شود.- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری الزامی استپس از پایان مهلت ثبت نام اینترنتی ثبت نام با دریافت هزینه 2 برابر در روز ثبت نام امکان پذیر می باشد.
دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #پرش با اسب