چهل و پنجمین همفکر کرمان

آدرس: کرمان، کرمان جهاد 48، سمت چپ، درب اول، واحد 1، شرکت راهکارهای پایدار آبان

شروع: چهارشنبه 29 شهریور 1396 ، ساعت 16:00

پایان: چهارشنبه 29 شهریور 1396 ، ساعت 18:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
شرکت در همفکر کرمان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
16:00 1396/06/29
حمایت از همفکر کرمان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
حمایتی قیمت متغییر
16:00 1396/06/29

توضیحات

همفکر برای تمامی مدیران، صاحبان استارتاپ ها، سرمایه گذاران، برنامه نویسان، طراحان و همه متخصصان کرمان به وجود آمده است تا بتوانند در آن به شبکه سازی و گفتمان دوستانه بپردازند. این دورهمی دوستانه به صورت رایگان برگزار می شود، اما در صورت تمایل می توانید از آن حمایت مالی داشته باشید.