همخوان 85

آدرس: اصفهان، اصفهان خیابان فردوسی، کوچه 4، پلاک 2، فضای کار اشتراکی آبی‌سفید

شروع: شنبه 29 دی 1397 ، ساعت 18:00

پایان: شنبه 29 دی 1397 ، ساعت 20:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
همخوان 85 مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
17:00 1397/10/29