چگونه بلاکچین می تواند معضل نقض کپی رایت در عصر دیجیتال را سامان بخشد؟

آدرس: تهران، تهران دانشگاه شریف مجتمع خدمات فناورى طبقه اول سالن C

شروع: سه شنبه 29 خرداد 1397 ، ساعت 15:00

پایان: سه شنبه 29 خرداد 1397 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
حضور در کارگاه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
13:30 1397/03/28 5

توضیحات

About Arame Bandari

Arame is R&D senior specialist with demonstrated working history in the Media related Online businesses.

Content distribution channels such as video-sharing platforms, streaming services and VOD/AOD services are his main interests and he has the responsibility to secure the IP rights for local content providers in international scale.

He is working as online journalist and he is co-founder of IPTVGuide, specialized media for IPTV and VOD services.

He holds a bachelor of Industrial Engineering and masters of Innovation and Technology Management.

Arame is Blockchain evangelist and given his interdisciplinary academic background, he has a passion in the implementation of blockchain features in online content value chain.

 

عنوان ارائه

چگونه بلاکچین می تواند معضل نقض کپی رایت در عصر دیجیتال را سامان بخشد؟

How blockchain can cope with copyright infringement challenges in digital era?

سیلابس:

مقدمه ای بر قوانین مالکیت فکری و کپی رایت

 1. مالکیت فکری چیست؟
 2. سیر تکامل مالکیت فکری در تاریخ بشر
 3. معرفی زیر مجموعه های مالکیت فکری
 4. قوانین ملی کپی رایت و سیر تکامل آن در ایران
 5. رژیم های حامی مالکیت فکری در ابعاد بین المللی
 6. کپی رایت: حقوق اقتصادی، حقوق معنوی
 7. تهدیدهای اینترنت برای کپی رایت
 8. مورد کاوی: نقض گسترده کپی رایت در صنعت موسیقی

مقدمه ای بر بلاکچین 

 1. بلاکچین چیست؟
 1. ویژگی های 5 گانه فناوری بلاکچین برای مقابله با چالش های مالکیت فکری
 2. شفافیت در مدیریت دارایی های فکری به وسیله بلاکچین

مالکیت فکری و نقش آن در اقتصاد ملی و جهانی

 1. «اقتصاد خلاق/ Creative Economy» چیست؟
 2. صنایع وابسته به حق نشر به عنوان زیر مجموعه های صنایع خلاق
 3. صیانت از دارایی فکری رکن اصلی اقتصاد خلاق

 

فناوری بلاکچین و راه حل مقابله با چالش های مالکیت فکری

 1. دفتر کل توزیع شده و ذخیره سازی مالکیت آثار
 2. پیاده سازی ویژگی های 5 گانه بلاکچین
 3. قراردادهای هوشمند
 4. تراکنش های همتا به همتا
 5. Micro monetizing و توزیع عادلانه درآمد
 6. قیمت گذاری پویا و مؤثر
 7. نظام اعتبار سنجی
 8. مورد کاوی: سرویس های به اشتراک گذاری ویدئو

 

Introduction to intellectual property and copyrights

 1. What is intellectual property?
 2. The evolution of intellectual property in human history
 3. National copyright laws and the evolution of it in Iran
 4. International IP regimes
 5. Copyrights: Economic Rights, Moral Rights
 6. Internet as a threat for copyright
 7. Case study: Copyright infringement in music industry

 

What is Blockchain?

 1. Five Features of Blockchain Technology to Cope with Intellectual Property Challenges
 2. Blockchain brings transparency to DRM

 

IP role in national and global economy

 1. What is Creative economy
 2. Copyright-related industries and their role in creative economy
 3. IP as an essential for Creative Economy

 

Blockchain Technology as a remedy for Copyright Challenges

 1. Distribution ledger and rights chronology
 2. Blockchain five main features and their implementation
 3. Smart Contracts
 4. Peer to Peer Transactions