ایده شو کسب و کارهای اجتماعی

آدرس: اصفهان، اصفهان اصفهان اصفهان-خ آمادگاه- مهمانسرای عباسی

شروع: جمعه 24 اردیبهشت 1395 ، ساعت 16:30

پایان: جمعه 24 اردیبهشت 1395 ، ساعت 20:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
تماشاچی پرشور مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
16:30 1395/02/24
ایده پرداز جسور ظرفیت تمام شد!
قیمت دار
14:00 1395/02/23

توضیحات

کارآفرینی اجتماعی، نوعی از کارآفرینی است که یک دغدغه اجتماعی در پس آن وجود دارد و برخلاف کارآفرینی به شیوه معمول، هدف اجتماعی نیز در کنار یا فراتر از هدف اقتصادي،مورد توجه ایده پردازان آن است. کسب و کار اجتماعی درقسمت اول یک بنگاه اقتصادي و کاملا خود گردان است و در قسمت دوم یک هدف اجتماعی را دنبال می‌کند و در قسمت سوم سودي بین سهامدارانش تقسیم نمی‌کند.

موضوعات ایده شو کسب و کارهای اجتماعی:

کسب و کارهای مرتبط با: بهبود شرایط اجتماعی شهروندان ، حفاظت از محیط زیست، ارتقای سطح معیشت افراد خاص، توسعه کیفیت اقتصادی جامعه، مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی