ایده شو برق، مخابرات و مدیریت مصرف

اصفهان، خیابان دکتر شریعتی ، قبل از چهارراه پلیس، شرکت توزیع برق استان اصفهان، سالن اجتماعات

شروع: چهارشنبه 7 مهر 1395 ، ساعت 16:00

پایان: چهارشنبه 7 مهر 1395 ، ساعت 19:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
ایده پرداز جسور مهلت ثبت نام به پایان رسید!
از بین ایده های ثبت نام شده تنها 12 ایده فرصت ارائه در رویداد را پیدا خواهند کرد که انتخاب این 12 ایده بر اساس توضیحات ثبت شده آنها میباشد برای همین لطفا قسمت توضیحات را با دقت و کامل پر بفرمایید.
23:30 1395/07/06 26
تماشاچی پرشور مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
16:00 1395/07/07 169