ایده شو تجهیزات پزشکی و فناوری سلامت- دانشگاه اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی

آدرس: اصفهان، اصفهان خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز همایش های علمی دانشگاه- سالن ابن سینا

شروع: چهارشنبه 29 فروردین 1397 ، ساعت 15:00

پایان: چهارشنبه 29 فروردین 1397 ، ساعت 19:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
تماشاچی پرشور مهلت ثبت نام به پایان رسید!
رایگان
15:00 1397/01/29
ایده پرداز جسور مهلت ثبت نام به پایان رسید!
از بین تمام کسانی که ایده های خود را برای ایده شو ارسال میکنند، تنها 12 نفر برای ارائه در روز رویداد انتخاب میشوند. این انتخاب با داوری اولیه و تنها بر اساس توضیحات شما انجام میشود. بنابراین لطفا توضیحات ایده را شفاف و کامل بیان فرمایید.
22:00 1397/01/28