دوازدهمین مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان - 1394

آدرس: اصفهان، اصفهان باشگاه پارادایس

شروع: جمعه 2 بهمن 1394 ، ساعت 11:00

پایان: جمعه 2 بهمن 1394 ، ساعت 18:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
اسب یا سوار مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
لطفا در هنگام ثبت مشخصات "نام اسب" و "نام باشگاه"و "ثبت نام به صورت داخل رده می باشد یا خارج از رده؟" را وارد کنید.
18:00 1394/11/01
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
لطفا در هنگام ثبت مشخصات "نام اسب" و "نام باشگاه"و "ثبت نام به صورت داخل رده می باشد یا خارج از رده؟" را وارد کنید.
18:00 1394/11/01
رده D - نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
لطفا در هنگام ثبت مشخصات "نام اسب" و "نام باشگاه"و "ثبت نام به صورت داخل رده می باشد یا خارج از رده؟" را وارد کنید.
18:00 1394/11/01
رده 110 آزاد (نوجوان - جوان) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
لطفا در هنگام ثبت مشخصات "نام اسب" و "نام باشگاه"و "ثبت نام به صورت داخل رده می باشد یا خارج از رده؟" را وارد کنید.
18:00 1394/11/01
رده C بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
لطفا در هنگام ثبت مشخصات "نام اسب" و "نام باشگاه"و "ثبت نام به صورت داخل رده می باشد یا خارج از رده؟" را وارد کنید.
18:00 1394/11/01

توضیحات

1- رده C بزرگسالان (  130cm)

2- رده 110 آزاد (نوجوان و جوان)

3- رده D  نونهالان ( 100cm )

4- رده اسب یا سوار مبتدی

5- رده E

 

دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #اسب #سوارکاری