چهاردهمين مسابقه پرش با اسب هیأت سوارکاری استان اصفهان در سال 95

آدرس: اصفهان، اصفهان باشگاه سوارکاری اصفهان

شروع: پنجشنبه 18 آذر 1395 ، ساعت 11:00

پایان: جمعه 19 آذر 1395 ، ساعت 16:30

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام قیمت(ت)
رده مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تکمیل تمامی فیلدها , ثبت نام شما تکمیل نمی گردد .
15:00 1395/09/17 60,000
رده E مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تکمیل تمامی فیلدها , ثبت نام شما تکمیل نمی گردد .
15:00 1395/09/17 60,000
رده D1 بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تکمیل تمامی فیلدها , ثبت نام شما تکمیل نمی گردد .
15:00 1395/09/17 60,000
رده 120 آزار مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تکمیل تمامی فیلدها , ثبت نام شما تکمیل نمی گردد .
15:00 1395/09/17 70,000
رده نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
09:00 1395/09/18 60,000
رده نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
09:00 1395/09/18 80,000
آزمون سوار مبتدي مهلت ثبت نام به پایان رسید!
در صورت عدم تكميل تمامي فيلدها ، ثبت نام شما تكميل نمي گردد .
09:00 1395/09/18 50,000

توضیحات

روز اول
پنجشنبه 95/9/18
1-رده اسب یا سوار مبتدی
2-رده E
3-ردهD1 بزرگسالان
4-رده 120 آزاد (A2)
بازدید رده مبتدی 11:00
                          ************
روز دوم
جمعه 95/9/19
5-رده Cنونهالان(یکدور با باراژ)
6-رده Cنوجوانان(یکدور با باراژ)
7-آزمون ورودی سوار مبتدی
بازدید رده نونهالان11:00

باشگاه سوارکاری اصفهان

**ترتیب شروع رده ها مطابق ردیف های فوق میباشد

 

توجه:

- وجه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری الزامی است.

- پس از پایان مهلت ثبت نام اینترنتی ثبت نام با دریافت هزینه 1/5 برابر در روز ثبت نام امکان پذیر می باشد.

دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه برچسب ها : #پرش با اسب #سوارکاری